Chinese Culture School Mont Albert (28 total)

 1. Bao, Lydia

  1 total (Sum: 50)
 2. Liu, Xianglong

  1 total (Sum: 50)
 3. Zhang, Qiuting

  1 total (Sum: 50)
 4. Lao, Wan Xin

  1 total (Sum: 49)
 5. Tan, Jiaqi

  1 total (Sum: 49)
 6. Liu, Lisa

  1 total (Sum: 48)
 7. Qu, Lisa

  1 total (Sum: 47)
 8. Ye, Guan Yu

  1 total (Sum: 47)
 9. Chung, Victoria

  1 total (Sum: 46)
 10. Fa, Weixi

  1 total (Sum: 45)
 11. Ly, Meilun

  1 total (Sum: 45)
 12. Qi, Sue

  1 total (Sum: 45)
 13. Zhao, Minyuan

  1 total (Sum: 45)
 14. Cao, Xiao Jun

  1 total (Sum: 44)
 15. Wang, Su

  1 total (Sum: 44)
 16. Chan, Jenny

  1 total (Sum: 43)
 17. Lin, Jun

  1 total (Sum: 43)
 18. Wen, Shelly

  1 total (Sum: 43)
 19. Hu, Kanning

  1 total (Sum: 42)
 20. Chan, Lilian

  1 total (Sum: 41)
 21. Chen, Scarlett

  1 total (Sum: 41)
 22. Shen, Angela

  1 total (Sum: 41)
 23. Ding, Benjamin

  1 total (Sum: 40)
 24. Kha, Mei-Lin

  1 total (Sum: 40)
 25. Lay, Anthony

  1 total (Sum: 40)
 26. Lim, Joel

  1 total (Sum: 40)
 27. Shan, Jin

  1 total (Sum: 40)
 28. Zhang, Jiamin

  1 total (Sum: 40)