Zhaileybury Chengdu Shude High School Chengdu 610031 (51 total)

 1. Liu, Jierui

  4 total (Sum: 176)
 2. Liu, Man

  4 total (Sum: 175)
 3. Xi, Rui Peng

  4 total (Sum: 167)
 4. Fan, Peiyu

  3 total (Sum: 131)
 5. He, Yu Xing

  3 total (Sum: 128)
 6. Liao, Zong Xian

  2 total (Sum: 90)
 7. Song, Lie Yao

  2 total (Sum: 90)
 8. Luo, Yi Li

  2 total (Sum: 87)
 9. Zhai, Shan Ying

  2 total (Sum: 87)
 10. Chen, Yang

  2 total (Sum: 85)
 11. Huang, Meng

  2 total (Sum: 85)
 12. Liu, Chen

  2 total (Sum: 85)
 13. Qian, Ying

  2 total (Sum: 82)
 14. Huang, Kai Hang

  2 total (Sum: 81)
 15. Liu, Ya Fei

  2 total (Sum: 81)
 16. Chai, Dan

  1 total (Sum: 45)
 17. Lai, Jing Yi

  1 total (Sum: 45)
 18. Chen, Yue Zhou

  1 total (Sum: 44)
 19. Tian, Menglin

  1 total (Sum: 44)
 20. Leng, Rong

  1 total (Sum: 42)
 21. Luo, Ze Yu

  1 total (Sum: 42)
 22. Xie, Yue

  1 total (Sum: 42)
 23. Zha, Lan Jie

  1 total (Sum: 41)
 24. Zhang, Bao Shuang

  1 total (Sum: 41)
 25. Feng, Dan

  1 total (Sum: 40)
 26. Guo, Xi Ying

  1 total (Sum: 40)
 27. Ma, Ying

  1 total (Sum: 40)
 28. Wu, Yulin

  1 total (Sum: 40)