Zthe Peninsula School Nanjing Foreign Language School Nanjing 210000 (5 total)

 1. Chen, Sheng

  1 total (Sum: 44)
 2. Cha, Kexin

  1 total (Sum: 43)
 3. Lu, Yuxin

  1 total (Sum: 41)
 4. Xu, Ge

  1 total (Sum: 41)
 5. Liu, Zhaoyang

  1 total (Sum: 40)