Chinese Culture School - Melbourne High Campus, South Yarra (5 total)

 1. Pan, Haofei

  1 total (Sum: 44)
 2. Li, Jiashen

  1 total (Sum: 42)
 3. Liu, Yi

  1 total (Sum: 41)
 4. Peng, Wanting

  1 total (Sum: 41)
 5. Zhang, Li Qi

  1 total (Sum: 41)