Haileybury Chengdu Shude High School, Chengdu 610031 (66 total)

 1. Liu, Xuyuan

  5 total (Sum: 229)
 2. Huang, Yunyun

  4 total (Sum: 189)
 3. Wang, Baofeng

  4 total (Sum: 181)
 4. Miao, Jingwen

  4 total (Sum: 168)
 5. Zhang, Xiyang

  4 total (Sum: 168)
 6. Pu, Rui

  4 total (Sum: 164)
 7. Bi, Jurong

  3 total (Sum: 135)
 8. Yang, Danmeng

  3 total (Sum: 129)
 9. Zeng, Haiyi

  3 total (Sum: 128)
 10. Xu, Cheng

  3 total (Sum: 126)
 11. Yang, Runsi

  3 total (Sum: 126)
 12. Zhou, Yuejia

  3 total (Sum: 126)
 13. Yang, Ruojing

  3 total (Sum: 124)
 14. Wu, Haotian

  3 total (Sum: 123)
 15. He, Xintong

  3 total (Sum: 121)
 16. Guo, Wenqiu

  2 total (Sum: 89)
 17. Han, Xinyue

  2 total (Sum: 86)
 18. Jing, Fuyu

  2 total (Sum: 85)
 19. Wei, Wei

  2 total (Sum: 81)
 20. Yi, Haimang

  1 total (Sum: 46)
 21. Cheng, Sicheng

  1 total (Sum: 43)
 22. Ren, Yunjia

  1 total (Sum: 41)
 23. Yang, Songxiaoyue

  1 total (Sum: 41)
 24. Fu, Chen

  1 total (Sum: 40)
 25. Li, Yadong

  1 total (Sum: 40)