Oakleigh Greek Orthodox College, Oakleigh (9 total)

 1. Alexopoulos, Kristina

  2 total (Sum: 86)
 2. Korlos, Sylvia

  2 total (Sum: 82)
 3. Kancheva, Simona

  1 total (Sum: 45)
 4. Dikeos, Stella

  1 total (Sum: 44)
 5. Athanasopoulos, Dimitrios

  1 total (Sum: 42)
 6. Gougoussis, Kerry

  1 total (Sum: 41)
 7. Petsini, Eirini

  1 total (Sum: 40)