The Peninsula School - Nanjing Foreign Language School, Nanjing 210000 (18 total)

 1. Xiao, Ya

  2 total (Sum: 85)
 2. Cao, Yong

  2 total (Sum: 84)
 3. Liao, Xin

  1 total (Sum: 46)
 4. Lan, Yutong

  1 total (Sum: 45)
 5. Wang, Linjing

  1 total (Sum: 44)
 6. Yao, Jiayi

  1 total (Sum: 44)
 7. Zhong, Jingjing

  1 total (Sum: 43)
 8. Lu, Jing

  1 total (Sum: 42)
 9. Wang, Ruoxi

  1 total (Sum: 42)
 10. Li, Junqin

  1 total (Sum: 41)
 11. Mao, Yifei

  1 total (Sum: 41)
 12. Chen, Shanshan

  1 total (Sum: 40)
 13. Lu, Xinying

  1 total (Sum: 40)
 14. Wang, Hanshen

  1 total (Sum: 40)
 15. Wang, Jiangtian

  1 total (Sum: 40)
 16. Zhou, Siyu

  1 total (Sum: 40)