The Peninsula School - Teda International School China, Tianjin 300457 (13 total)

 1. Zhou, Yong Qi

  2 total (Sum: 91)
 2. Pan, Mei Han

  2 total (Sum: 85)
 3. Zhang, Bo Wen

  1 total (Sum: 47)
 4. Li, Jun

  1 total (Sum: 43)
 5. Wang, Tian Bo

  1 total (Sum: 43)
 6. Qiao, Jia Ming

  1 total (Sum: 42)
 7. Wang, Sheng Yao

  1 total (Sum: 42)
 8. Chen, Da Lin

  1 total (Sum: 41)
 9. Li, Bo Yang

  1 total (Sum: 41)
 10. Wang, Yun Fang

  1 total (Sum: 41)
 11. Zhu, Yu

  1 total (Sum: 41)